PRZEBUDOWA BUDYNKÓW

Rozbudowa budynku mieszkalnego

opis projektu

Projekt balkonu nad wejściem do budynku i powiększenie pokoju msc. Zawisna.